امین زارع
کارشناسی نرم افزار، دانشگاه اصفهان
دانشجوی کارشناسی ارشد الگوریتم ها و محاسبات
مسلط به مفاهیم و پیاده سازی آنتولوژی، گراف دانش و الگوریتم های هوشمند و یادگیرنده
طراح رابط کاربری و برنامه نویس تحت وب (از سال 2006 و بصورت حرفه ای از سال 2011)
PHP/MySql - HTML5/CSS3 - AJAX/JQuery
فارسی، تاجیکی، روسی
شیراز
شیراز اصفهان رامسر
9395066007 - 9197662838
amin1990s
info{at}amin-zare{dot}ir