امین زارع
کارشناسی نرم افزار، دانشگاه اصفهان
دانشجوی کارشناسی ارشد الگوریتم ها و محاسبات
مسلط به مفاهیم و پیاده سازی آنتولوژی، گراف دانش و الگوریتم های هوشمند و یادگیرنده
طراح رابط کاربری و برنامه نویس تحت وب (از سال 2006 و بصورت حرفه ای از سال 2011)
PHP/MySql - HTML5/CSS3 - AJAX/JQuery
فارسی، تاجیکی، روسی
شیراز
شیراز اصفهان رامسر
9395066007 - 9197662838
amin1990s
info{at}amin-zare{dot}ir
برخی از پروژه های انجام شده/در حال انجام:
1. سرپرست آزمایشگاه و تیم پیاده سازی موتور محاسباتی دانش (از 2014 - تکمیل شده 2019)
2. فرهنگ آوایی واژگان زایای فارسی با الفبای آوانگاری بین المللی (2015 تا 2016 - تکمیل شده) {دریافت رایگان} {مشاهده وبسایت} {دانلود به همراه ساختار هجایی واژگان و فرکانس واکه ها}
3. همکاری با تیم روسی در توسعه پروژه تلفظ آسان برای زبان فارسی (از 2016- تکمیل شده 2019) {مشاهده وبسایت}
4. طراحی رابط کاربری وبسایت موسسه آموزش عالی کسری رامسر (2013 - تکمیل شده)
5. طراحی و پیاده سازی اختصاصی وبسایت آژانس هواپیمایی و گردشگری نادری (2016 - تکمیل شده) {مشاهده وبسایت} {مشاهده اسکرین شات} {مشاهده اسکرین شات}
6. طراحی و پیاده سازی اختصاصی وبسایت کاریابی بین المللی ایده نو (2016 - تکمیل شده) {مشاهده اسکرین شات}
7. طراحی و پیاده سازی اختصاصی وبسایت کلینیک زیبایی سیب (2016 - تکمیل شده) {مشاهده وبسایت} {مشاهده اسکرین شات}
8. طراحی و پیاده سازی اختصاصی وبسایت رادیو پارسیک (2016 - تکمیل شده) {مشاهده اسکرین شات}
9. وزن یاب و قافیه یاب فارسی (در حال توسعه)
10. طراحی و پیاده سازی اختصاصی وبسایت صبحانه (2017 - تکمیل شده) {مشاهده اسکرین شات}
11. طراحی و پیاده سازی اختصاصی وبسایت بازرگانی سیکاسیو (2017 - تکمیل شده) {مشاهده وبسایت} {مشاهده اسکرین شات}
12. تولید کننده فایل RTF & CSV فارسی (DMDX)(2017 - تکمیل شده) {مشاهده پروژه} {مشاهده وبسایت نرم افزار}
13. شناسایی زبان طبیعی به روش آماری جهت پردازش زبان و کاربردهای محاسباتی(2019 - تکمیل شده) {مشاهده پروژه}
14. شناسایی تقلب علمی و ادبی به روش آماری در مقالات(2019 - در حال توسعه)
15. اتوماسیون چند زبانه مدیریت آژانس های مسافرتی و گردشگری(از 2017 تا کنون - اتمام می 2020 -در حال توسعه)
16. اتوماسیون اداری و تخصصی نظامی (2018 - تکمیل شده)(دارای درجه امنیتی)
17. یکسان سازی پیکره زبانی بی‌جن خان(اصلاح نویسه‌ها، نیم‌فاصله‌ها، حذف اعراب) (2019 - تکمیل شده){دریافت پیکره یکسان‌سازی شده}{دریافت پیکره اصلی}
18. داده کسره اضافه واژگان زبان فارسی(25000 واژه یکتا - 256000 جمله ) (2019 - تکمیل شده){دریافت داده بصورت واژه} {دریافت داده بصورت جمله}
19. واژه‌ساز واژگان بالقوه و بالفعل زبان فارسی (2019 - تکمیل شده){امکان ساخت 58 میلیارد واژه}
20. برچسب‌زن نحوی واژگان فارسی برای تمامی مقوله‌ها بصورت خودکار (2019 - تکمیل شده)
21. ارائه سرویس جستجوی مفهومی (2019 - تکمیل شده){وبسایت}
و...